Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi - 23-26 Kasım 
Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresine otelimiz ev sahipliği yapmıştır
Galeri